Özel Eğitim Öğretmenliği Programı - Biruni Üniversitesi

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

  Özel Eğitim Öğretmenliği Programı


  Genel eğitim ve öğretim programları, ülkelerin yetkili kurulları tarafından, çoğunluğu temsil eden öğrencilerin öğrenme ve gelişim özelliklerine göre geliştirilmektedir. Öğrenme ile ilgili potansiyel, yetenek, ilgi ve ihtiyaçlar çoğunluğun dışına çıktıkça, bireylerin genel eğitim programları ile olan uyumluluğu da azalmaktadır. ‘Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler’, normalden anlamlı derecede farklılık gösterir. Bu farklılıkları nedeniyle genel eğitim programlarından yeteri kadar faydalanamazlar. Ortalamanın oldukça uzağında yer alan bu bireylerin eğitimden yararlanma düzeylerini artırabilmek için, bu bireylerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamlarının sağlanması gerekmektedir.

  Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel tanılamasını yapabilen, eğitsel tanılama doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayabilen ve kanıt temelli uygulamaları kullanarak öğretim yapabilen, ana-babaların gereksinimlerin belirleyip bu gereksinimler doğrultusunda ana baba eğitimi programları düzenleyebilen özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan; özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim mesleki eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, destek eğitim sınıflarında, Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, engelli bireylere yönelik çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurum ve kuruluşlar; özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca koşulları karşılama durumunda özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır.

  Dr. Öğr. Üyesi Savaş Akgül

  Anabilim Dalı Başkanı

  CV Görüntülemek için tıklayınız…