İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı - Biruni Üniversitesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı


    İlk öğrencilerimizi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında aldık. Ortaokul 5-6-7-8. sınıflara Matematik Öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan programda lisans eğitimi verilmektedir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programının süresi 4 yıldır. Öğrencilerin programımızdan mezun olabilmesi için programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlanması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının amacı, temel olarak öğretmen adaylarına mesleki yaşamlarında gerekli olacak matematikle ilgili temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilmelerine imkân sağlamaktır. Bununla birlikte, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, analitik düşünebilen, sorgulayan, insana, topluma ve doğaya duyarlı matematik öğretmenleri yetiştirmek programın en önemli hedefleri olarak sıralanmaktadır.

    Mezunlarımız “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda veya özel eğitim kurumlarında İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam ederek devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak da görev yapabilmektedirler.