Eğitimin İçeriği ve Stajlar

Okul Öncesi Öğretmenliği, teorik ve uygulamalı derslerin yer aldığı dört yıllık bir lisans programıdır. Programda zorunlu ve seçmeli meslek bilgisi, genel kültür ve alan eğitimi dersleri yer almaktadır. Programın ilk yıllarında teorik derslere ağırlık verilirken son yıllarında uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Sınıf) ve Öğretmenlik Uygulaması (4. Sınıf) gibi dersler zorunlu uygulamalı dersler arasındadır. Biruni üniversitesinde 4 yıllık eğitimleri boyunca anaokullarında drama, matematik, fen ve oyun gibi farklı alanlara yönelik uygulamalar ve etkinlikler yapmalarını gerektiren bir içerikle karşılıyoruz öğrencilerimizi.