Eğitim Fakültesi – Vizyon & Misyon - Biruni Üniversitesi

Eğitim Fakültesi – Vizyon & Misyon

    Eğitim Fakültesi – Vizyon & Misyon


    Vizyon

    Öğretmen yetiştirme programlarını nitelik/nicelik olarak ulusal ve uluslararası boyutlarda en üst noktaya taşımak,  çok boyutlu bilim ve eğitim felsefeleri, politikaları ve modelleri ve disiplinler arası program ve çalışmalar geliştirmek,  çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir fakülte olmak.

    Misyon

    Ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretmen yetiştirme programları düzeyinde,  geçerliliği ve güncelliği kabul gören ve paydaşları için nitelikli kariyer planlaması sağlayan bir eğitim-öğretim programı  sunmak.


Son güncelleme tarihi 18 Mart 2022 Cum., saat 14:43