Dekanın Mesajı – Prof.Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU

aomerustaoglu

Eğitim Fakültemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ile Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekâlılar Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Öğretmenliği programlarına, ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile fakültemiz 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programına öğrenci kabul etmektedir.

Hedefimiz; analitik, sorgulayıcı, eleştirel düşünebilen, yenilikçi, problem çözme becerilerine sahip, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla, fakültemizde öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süresince alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür yönünden gerekli donanımı sağlayan ders programına ilaveten alan uzmanlığına sahip nitelikli öğretim elemanı kadrosu, projeler, uygulamalar ve etkinlikler aracılığıyla bilgi ve becerilerini geliştirip uygulayabileceklerdir. 

Öğrencilerimizin alanlarında başarılı öğretmenler olmaları, topluma ve insanlığa yararlı bireyler olarak geleceği en güzel şekilde inşa etmeleri en büyük dileğimizdir.