Bölüm Hakkında

İngiliz Dili Eğitimi’nin amacı, ilköğretim ve Orta öğretimde yabancı dil eğitim-öğretiminde, İngilizceyi etkin olarak öğretecek düzeyde bilgilerle donatılmış öğretmen yetiştirmektir. Bu amaca ek olarak, alan uzmanlık bilgisini öğretmenlik meslek bilgisiyle başarıyla bütünleştirebilmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış, temel değerlere bağlı ancak eleştirel düşünebilen, gelişime açık, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak alternatifler üretebilen uzman personel yetiştirmektir. Ayrıca güncel yaklaşım ve yöntemleri izleyerek Uluslararası standartlarda dil eğitimini amaçlayan Program benimsediği/benimseyeceği en yeni öğretim stratejileri ile de ön plana çıkmaktadır.