Bölüm Hakkında

Okul Öncesi Öğretmenliği programının temel amacı, sürekli değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, yenilikçi, girişimci, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, mesleki gelişime açık, eğitim-öğretimle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilen, 0-6 yaş çocuklarının bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal, kişilik gelişimlerini destekleyebilecek, öz bakım becerilerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlayacak uzmanlık alan bilgisi ve donanıma sahip nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.